خانه جستجو در صفحات ارتباط با ما

کربلایی مرتضی بهاری

مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه است
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است


تاریخ بروزرسانی : 1398/06/01
مرکزی، ساوه